Wycinka drzew pod tereny spacerowe?

Drzewa na terenach przy rzece Wisłok w Krośnie

Trwają prace projektowe nad długo obiecywanymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi nad Wisłokiem. Brak terenów rekreacyjnych i dogodnych dróg rowerowych od dawna doskwierają mieszkańcom. Ścieżka nad Wisłokiem jest zapowiadana od co najmniej 5 lat.

W 2017 roku gdy przedstawiano wizję nowych terenów rekreacyjnych była mowa o budowie 7 km tras rowerowych i budowie kładki pieszo-rowerowej.

Obecnie planuje się realizację 2,2 km tras spacerowo-rowerowych, które nie będą kolidowały z ruchem ulicznym. Połączenia przez Wisłok będą poprowadzone pod mostami na ul. Okrzei i Niepodległości.

Planowane rozwiązania zwiększą atrakcyjność i dostępność trenów zielonych, ale łączą się też z planowanymi wycinkami drzew.

Drzewa na terenach przy rzece Wisłok
Wytną drzewa bo przeszkadzają w stworzeniu terenów spacerowych?

– W związku z projektowaną inwestycją „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok”, w ramach projektu norweskiego, koordynator projektu wystąpił o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanymi pracami. Zgodnie z przedłożoną przez niego w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami informacją; drzewa wnioskowane do usunięcia zostały oznaczone w terenie farbą w kolorze pomarańczowym. Póki co, zezwolenie nie zostało jeszcze wydane – informuje Urząd miasta w Krośnie.

Tworzenie i udostępnianie treści to nasza pasja i misja. Patrzymy władzy na ręce, wspieramy organizacje pozarządowe i działania społeczne. Twórz razem z nami niezależne, obywatelskie media. Kliknij i wesprzyj naszą misję.
Wesprzyj naszą misję!

Aktywiści zaangażowani w ochronę przyrody już dziś apelują o takie projektowanie ścieżek, by ograniczyć pozbawianie Krosna zieleni. Szczególne zdziwienie wywołuje oznaczenie do wycinki drzew w sąsiedztwie kładki przy ul. Fredry i „Orlika”, gdzie planowane jest miejsce do „plażowania”. Czy tam faktycznie drzewa kolidują z planowanymi pracami? Aktywiści zapowiadają petycję w tej sprawie.

Inwestycja ma zostać dofinansowana w ramach projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=Krosno”. Jej wartość to ok. 8 mln złotych, a dofinansowanie to 6,5 mln. 

Piotr Dymiński

Komentarz
  1. Czy nie można tak zaprojektować tych terenów aby nie wycinać tych już kilkunastoletnie drzewa?tym bardziej że ma to być teren rekreacyjny. Trochę pomyśleć wyciąć to nie problem ,drzewa to nie kwiaty rosną wolno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content