Strona główna Wiadomości Społeczność „Społecznie zorganizowani” działają w Krośnie

„Społecznie zorganizowani” działają w Krośnie

371
0
Organizatorzy Społeczni szkolili się w Wielkiej Brytanii, gdzie model Community Organising został zapoczątkowany
Organizatorzy Społeczni będą słuchać potrzeb mieszkańców i pomagać im zaktywizować się

Sprawdziło się w Wielkiej Brytanii, dlaczego ma nie zadziałać w Krośnie? Organizatorzy społeczni już w sierpniu rozpoczynają swoją misję.

Jednym z najistotniejszych problemów polskich obszarów rewitalizacji jest niski poziom aktywności społecznej mieszkańców. Brakuje osób, które są gotowe zająć się mobilizowaniem i wsparciem społeczności w zakresie podejmowania inicjatyw budujących relacje sąsiedzkie i zachęcających osoby wykluczone do aktywnych działań na rzecz zmiany swojej sytuacji. Ponadto szczegółowe potrzeby mieszkańców obszarów rewitalizacji bywają niezwykle trudne do precyzyjnego rozpoznania, co dodatkowo pogłębia brak wiary mieszkańców w zmianę ich sytuacji i niechęć do podejmowania inicjatyw.

Odpowiedzią na te problemy jest zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii model Community Organising.

Organizatorzy Społeczni szkolili się w Wielkiej Brytanii, gdzie model Community Organising został zapoczątkowany
Organizatorzy Społeczni będą pracować w Polance, Śródmieściu i na os. Tysiąclecia

Jaki jest cel? 

Połączyć ludzi wspólnymi potrzebami, pomóc im rozwinąć zaufanie i poczucie wspólnej siły, rozpoznać wspólne cele i opracować strategię ich osiągnięcia i zmotywować ich do wspólnego działania!

Tylko w latach 2011-2015 w Wielkiej Brytanii przeszkolonych zostało ponad 500 Community Organisers (Organizatorów Społecznych), którzy wsparli aż 1500 różnych inicjatyw lokalnych. Ich zadaniem jest stymulowanie i wspieranie obywateli, instytucji oraz organizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych w określonych dzielnicach, miastach lub na innych obszarach.

Organizatorzy Społeczni szkolili się w Wielkiej Brytanii, gdzie model Community Organising został zapoczątkowany
Uczestnicy mają zapewnione kompleksowe wsparcie w przygotowaniu się do pełnienia swojej roli

Kim jest organizator społeczny?

Celem Organizatora społecznego jest wspieranie inicjatyw mieszkańców, tworzenie wzajemnych relacji między nimi oraz nawiązywanie współpracy obywateli z instytucjami i/lub partnerami. Organizator Społeczny wspiera obywateli w tworzeniu wspólnoty, wzmacnianiu więzi oraz w działaniach zmierzających do poprawy warunków życia. Organizator Społeczny jest także „łącznikiem” między mieszkańcami, a grupami mieszkańców, mieszkańcami, a organizacjami oraz władzami, a często także pomiędzy osobami zawodowo zajmującymi się budowaniem społeczności lokalnych, które pracują nad rozwojem społecznym dzielnic, osiedli, wsi z ramienia różnych organizacji i instytucji.

Celem głównym projektu „Społecznie Zorganizowani” jest opracowanie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania lokalnej aktywności i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji opartego o ideę i brytyjskie doświadczenia z zakresu Community Organising.

Organizatorzy Społeczni szkolili się w Wielkiej Brytanii, gdzie model Community Organising został zapoczątkowany
Organizatorzy Społeczni z Krosna i Przemyśla obserwowali jak model Community Organising działa w Wielkiej Brytanii

– W ramach projektu mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch szkoleniach oraz wizycie studyjnej w Stockport (Wielka Brytania). Podczas szkoleń szczegółowo poznaliśmy i o mówiliśmy model Community Organising, który stanowi schemat pracy Organizatora Społecznego, rozwijaliśmy swoje umiejętności z zakresu aktywnego słuchania i komunikacji, nauczyliśmy się definiować faktyczny problem, a nie jego symptomy, zapoznaliśmy się z różnymi rodzajami taktyk, z których następnie budowaliśmy przykładowe strategie działania. Natomiast podczas wizyty studyjnej mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wyglądała adaptacja i rozwój modelu Community Organising w Anglii, spotkaliśmy się z członkami tej organizacji, którzy pokazali nam ich wspólny dorobek: kawiarnię Windmill, Coffee Shop oraz restaurację Fish & Chips, z których zyski przekazywane są na finansowanie organizacji. Mieliśmy także okazję do podzielenia się troskami, motywacjami i doświadczeniem z partnerem brytyjskim, który rozwiał znaczną część naszych obaw, wyjaśnił jak postępować w trudnych sytuacjach oraz jeszcze bardziej zainspirował nas do działania, którego już nie możemy się doczekać – mówi Patrycja Gierlach, jedna z krośnieńskich organizatorek społecznych.  

Gdzie? Kto?

W Krośnie organizatorzy społeczni będą dążyli do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Obszaru Rewitalizacji (dzielnice Polanka, Tysiąclecia oraz Śródmieście) oraz będą działali na rzecz poprawy przepływu informacji na linii „mieszkaniec – instytucja – mieszkaniec” dotyczącego konkretnych potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokojenia.

W Krośnie, grupę Organizatorów Społecznych tworzyć będą: Patrycja Gierlach, Damian Ziemba, Anna Zielińska, Magdalena Kandefer-Tkaczyk, Krystyna Kogut oraz Stanisław Kubit.

Zapraszają do kontaktu: https://www.facebook.com/pg/lokalni.organizatorzy.spoleczni/posts/?ref=page_internal

Więcej informacji na stronie: http://cds.krakow.pl/spolecznie_zorganizowani

REKLAMA

Tutaj może znaleźć się Twoja reklama.

Poznaj naszą ofertę!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here